Jasnogórska Muzyka Dawna vol.38

Dodaj do koszyka

Prosimy o podanie numerów katalogowych oraz ilości interesujących Panią/Pana płyt Musiconu. Pocztą zwrotną odeślemy informację dotyczącą ceny i sposobów płatności.
Musicon
musicon@musicon.pl

OK

MCCD 38

Wykonawcy:


Marek Toporowski – klawesyn (CD1-1)

zespół instrumentów historycznych CONCERTO POLACCO

zespół trąbek barokowych – Igor Cecocho

Marek Toporowski – dyrygent

Reżyseria nagrania: Jacek Guzowski, Krzysztof Kuraszkiewicz

Muzyka ze zbiorów archiwów Ojców Paulinów. Nagranie dokonane w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie w październiku 2007 r. i kwietniu 2009 r.

Ilustracje ze zbiorów archiwum klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Opracowanie graficzne: Anna Lenartowicz

Utwory

CD 1
1 Amand Roffeld Praeludio – Harpegio per il Cembalo del P(ad)re Amando 2:23
24 Amando Ivančić (Ivanschiz) Sinfonia G (I) 13:17
2 Andantino 5:03
3 Menuet 5:22
4 Finale (Allegro) 2:52
57 Amando Ivančić (Ivanschiz) Sinfonia A (II) 10:07
5 Andantino 3:57
6 Menuet 3:53
7 Finale (Allegro) 2:17
810 Amando Ivančić (Ivanschiz) Sinfonia B (III) 12:30
8 Andante 6:01
9 Menuet 4:18
10 Finale (Allegro assai) 2:11
1113 Amando Ivančić (Ivanschiz) Trio D 11:38
11 Andante 4:47
12 Menuet 4:27
13 Presto 2:24
1416 Amando Ivančić (Ivanschiz) Sinfonia G 8:25
14 Allegro 2:27
15 Andante 3:43
16 Allegro 2:15
CD 2
1 Joseph Riepel Sonata per la processione (AJG II-220) - Andante 2:28
2 Joseph Riepel Sonata Pro Processione Es ( AJG II-260) - Adagio 3:11
3 Marcin Józef Żebrowski Sonata I Es (AJG III-751) - Adagio 2:36
4 Joseph Riepel Symphonia pro Processione Solemni (AJG II-222) - Andante 3:16
56 Franciszek Perneckher Sonatae duae a 2 Chori In D, Dis (AJG II 194) 4:00
5 Sonata Prima – Adagio 1:51
6 Sonata Seconda – Largo 2:09
7 Joseph Riepel Sonata per la processione (AJG III 561)- Andante 2:05
8 Joseph Riepel Sonata a 2 Chori in Dis (AJG II-219) - Andante 2:45
911 Jan Engel Symfonia d 15:27
9 Allegro 6:16
10 Andante 4:21
11 Allegro 4:50