Missa Paschalis

Dodaj do koszyka

Prosimy o podanie numerów katalogowych oraz ilości interesujących Panią/Pana płyt Musiconu. Pocztą zwrotną odeślemy informację dotyczącą ceny i sposobów płatności.
Musicon
musicon@musicon.pl

OK

MCD 034

Chór kameralny Sine Nomine

dyrygent, organy, pozytyw – Marek Toporowski

przygotowanie chóru – Piotr Zawistowski

Wybór i transkrypcja części monodycznych proprium i ordinarium missae – Tadeusz Maciejewski

Reżyseria nagrania: Jacek Guzowski, Krzysztof Kuraszkiewicz

Nagrania są próbą wskrzeszenia zapomnianej, wawelskiej tradycji liturgicznej w jej autentycznej, historycznej już dziś postaci poprzez połączenie kompozycji G.G.Gorczyckiego z wyselekcjonowanymi śpiewami liturgicznymi katedry wawelskiej.

Czas nagrania: 44'20"

Technologia nagrania: DDD, 44,1kHz, 16 bitów

Utwory

14 Pieśni wielkanocne 9:07
1 Chrystus zmartwychwstan jest 3:34
2 Chrystus Pan zmartwychpowstał 2:28
3 Wstał Pan Chrystus z martwych ninie 1:57
4 Wesoły nam dzień dziś nastał 1:08
5 Toccata III toni - Łowicka tabulatora organowa 3:40
6 Introitus: Resurrexi... 3:06
78 Grzegorz Gerwazy Gorczycki Missa Paschalis 7:43
7 Kyrie 3:38
8 Gloria 4:05
9 Graduale: Haec dies... 3:26
10 Alleluia. Pascha nostrum cum Sequentia: Virgini Marie ave 4:14
11 Credo – Rafał ze Stawiszyna ... 4:24
12 Offertorium: Terra tremuit... ... 0:58
13 Praefatio... 2:25
1416 Grzegorz Gerwazy Gorczycki Missa Paschalis 5:30
14 Sanctus 2:11
15 Benedictus 1:38
16 Agnus Dei 1:41
17 Communio: Pascha nostrum... 1:13
18 Ite missa est – chorał. Deo gratias – Marek Toporowski 0:42
19 Offertorium: Terra tremuit... ... 0:59