Camerata Silesia

Dodaj do koszyka

Prosimy o podanie numerów katalogowych oraz ilości interesujących Panią/Pana płyt Musiconu. Pocztą zwrotną odeślemy informację dotyczącą ceny i sposobów płatności.
Musicon
musicon@musicon.pl

OK

MCD 007

Palestrina, Zieleński, Verdi, Palester, Panufnik

Muzyka sakralna a cappella w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Camerata Silesia.

dyrygent: Anna Szostak

[1] - pierwsze polskie nagranie płytowe

[5-10], [11] - pierwsze światowe nagranie płytowe

Reżyseria nagrania: Jacek Guzowski, Krzysztof Kuraszkiewicz

Nagrano 5-9.12.1992 w kościele N.M.P. Królowej Korony Polskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Czas nagrania: 49' 57''

Technologia nagrania: DDD, 44,1kHz, 16 bitów

Utwory

1 Giovanii Pierluigi da Palestrina Stabat Mater 11:31
2 Mikołaj Zieleński Motetto de S. Dominico 3:35
3 Giuseppe Verdi Ave Maria 4:23
4 Giuseppe Verdi O Padre nostro 6:03
510 Roman Palester Missa Brevis 16:57
5 Kyrie 5:54
6 Gloria 2:02
7 Credo 2:00
8 Sanctus 2:39
9 Benedictus 1:24
10 Agnus Dei 2:58
11 Andrzej Panufnik Song to the Virgin Mary 9:59