FRYDERYKI 2021 Muzyka Dawna

Mikołaj z Krakowa, Piotr Drusiński,Paul Hofhaimer, Christian Erbach, Girolamo Cavazzoni, Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi.

Muzyka Renesansu w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego na odrestaurowanych, oryginalnych XVII wiecznych organach Bazyliki Mniejszej w Olkuszu.