Jasnogórska Muzyka Dawna vol.59.

W wykonaniu śpiewaków zespołu Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński pod dyrekcją Michała Sławeckiego, zarejestrowane zostały kolejne już paulińskie śpiewy chorałowe przechowywane w archiwum Jasnogórskim.

Oficjum o św. Pawle wykonywano wyłącznie w konwentach paulińskich. Unikatowy przekaz historii z zapisem melodii, zachował się w piętnastowiecznym antyfonarzu z Zagrzebia (Metropolitanska Knjiznica, MR 8). Wykorzystana w niniejszym nagraniu, również unikatowo zachowana, wersja hymnu Ordo sanctorum militum pochodzi z szesnastowiecznego paulińskiego Procesjonału (Cantuale) węgierskiego pochodzenia z archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze (ms. R 583). Z tego samego rękopisu oraz z Liber Precum (Jasna Góra, ms. R 577) zaczerpnięto tony psalmowe, które u Paulinów, jak i w całej Europie Środkowej, miały nieco inną postać niż używana we współczesnych edycjach watykańskich wersja romańska. Pozostałe elementy oficjum (capitula, wersykuły, modlitwy) pochodzą z paulińskiego brewiarza z Głogówka, zachowanego na Jasnej Górze (R 578).