NOWOŚCI WYDAWNICZE 2017

Ukazała się kolejna pozycja z serii Jasnogórska Muzyka Dawna,

Officium Defunctorum, vol.61

w wykonaniu zespołu Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, prowadzonego przez Michała Sławeckiego.

Dla celów niniejszego nagrania wykorzystano paulińskie źródła zachowane w Archiwum na Jasnej Górze. Zapis invitatorium, psalmodii pierwszego nokturnu oraz „węgierskiego” responsorium Cognoscimus pochodzi z Cantuale-Processionale z ok. 1520 roku (ms. 583 R). Z tego samego zaczerpnięto paulińskie wersje pogrzebowych responsoriów Subvenite sancti i Memento mei. Formuły do recytacji lektur z księgi Hioba zrekonstruowano na podstawie rękopisów XIX-wiecznych, w których zanotowano „zasadę tonów w zgromadzeniu [paulinów] praktykujących się”. Wybrane responsoria matutinum drugiej serii zaczerpnięto z jasnogórskiego kodeksu 577 R, którego główną część zajmuje „prywatny” modlitewnik, ale w którym wpisano także lokalną wersję tonów psalmowych i właśnie officium defunctorum. Rękopis, który powstał ok. 1500 roku, używany był w parafii paulińskiej w Oporowie. Melodie, w wersji używanej zapewne przez polskich paulinów w Średniowieczu zachowały się w rękopiśmiennym Graduale Romanum z ok. 1596 roku (Jasna Góra, rkp. I-913), w którym „nowy” ryt kurii rzymskiej połączono z lokalnym przekazem chorału. Rękopis ten, pochodzący z klasztoru z Wieluniu, podobnie jak chorałowe melodie z rękopisu z Oporowa, świadczy o pewnej odrębności polskiej prowincji w stosunku do węgierskiej macierzy jeśli chodzi o warstwę muzyczną liturgii.

  • . . . . .

W lipce ukazała się płyta poświęcona Matce Bożej, wpisana Jubileusz 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Vol.64 to płyta z nagraniami paulińskiego chorału gregoriańskiego w wykonaniu zespołu Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, prowadzonego przez Michała Sławeckiego - dr. hab., wykładowcy na kierunku Muzyka Kościelna UMFC.

Na płycie nagrane zostały wybrane śpiewy codziennej mszy maryjnej, mszy adwentowej, oraz trzech uroczystości: Zwiastowania, Nawiedzenia i Wniebowzięcia NMP. Wykorzystano wersje pochodzących z rękopisu jasnogórskiego AJG III-913.